17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLL K TESSLERNN HAZ OLMALARI GEREKEN

TEKNK ARTLAR, KURULMALARI, LETLMELER VE

DENETLENMELERNE LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayl Resm Gazetede yaymlanan Alkol ve Alkoll ki Tesislerinin Haiz Olmalar Gereken Teknik artlar, Kurulmalar, letilmeleri ve Denetlenmelerine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 6 nc maddesinin bal rnlerin tanmlanmas ve retim yeri eklinde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Bira retim tesisleri konutlarn bulunduu binada veya ak alkoll iki sat yaplan mekanlarla ayn binada bulunamaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmelie aadaki geici 5 inci madde eklenmitir.

GEC MADDE 5 Konutlarn bulunduu binalarda veya ak alkoll iki sat yaplan mekanlarla ayn binada bira retimi yapan ve bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce Kurumdan retim zin Belgesi alm bulunan firmalar bu maddenin yaym tarihinden itibaren 2 yl iinde tesislerini bu Ynetmelie uygun hale getirirler.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.