12 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29028

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Yönetmelikte belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyen liman işleticileri, verilerin sisteme girilmesindeki eksiklik veya hatayı düzeltmeleri konusunda uyarılırlar. Aynı yıl içerisinde üç defa hatalı veri girişi yaptıkları veya verilerin sisteme girilmesinde ihmal gösterdikleri takdirde Genel Müdürlükçe 25.000 Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2013

28574