10 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29026

YNETMELK

Karar Says : 2014/6381

Ekli Aklama Suu ncelemesi Hakknda Ynetmelik, Su Gelirlerinin Aklanmasnn ve Terrn Finansmannn nlenmesine Dair Tedbirler Hakknda Ynetmelik ve Mal Sularla Mcadele Koordinasyon Kurulunun alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelikin yrrle konulmas; Maliye Bakanlnn 24/4/2014 tarihli ve 5726 sayl yazs zerine, 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanunun 27 nci maddesine gre, Bakanlar Kurulunca 9/5/2014 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

B. ARIN A. BABACAN B. ATALAY E. LER

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

B. BOZDA A. SLAM M. AVUOLU F. IIK

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK . GLLCE A. DAVUTOLU N. ZEYBEKC

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ A. . KILI M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan

E. ALA C. YILMAZ . ELK M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

N. AVCI . YILMAZ V. EROLU

Mill Eitim Bakan Mill Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

M. MEZZNOLU L. ELVAN

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

Ynetmeliin Eki Ynetmelik