10 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29026

ATAMA KARARLARI

Babakanlktan:

Karar Says : 2014/483

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Babakanlk Mavirliine Ahmet MNDERin atanmas, 657 sayl Kanunun 59 ve 60 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Babakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

Karar Says : 2014/484

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek gstergeli alma Genel Mdrl GenelMdr Yardmclna eref KAZANCInn atanmas, 657 sayl Kanunun 68 (B) ve 76 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Faruk ELK

Babakan alma ve Sosyal Gvenlik Bakan

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

Karar Says : 2014/485

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Bilgi lem Daire Bakanlna, Harun EKin atanmas, 657 sayl Kanunun 68 (B) ve 74 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Faruk ELK

Babakan alma ve Sosyal Gvenlik Bakan

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

Karar Says : 2014/486

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Bakanlk Mavirliine, Rifat KAYAOLUnun atanmas, 657 sayl Kanunun 59 ve 76 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Faruk ELK

Babakan alma ve Sosyal Gvenlik Bakan

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

Karar Says : 2014/487

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek gstergeli Sosyal GvenlikKurumu Rehberlik ve Tefti Bakanlna Mustafa APAYDINn atanmas, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 74 nc maddesi ile 5502 sayl Kanunun 29 uncu maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Faruk ELK

Babakan alma ve Sosyal Gvenlik Bakan

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

Karar Says : 2014/488

1 Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlnda ak bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek gstergeli Emeklilik Hizmetleri GenelMdrl Genel Mdr Yardmclna Numan GMRKn atanmas, 657 sayl Kanunun 74 nc maddesi ile 5502 sayl Kanunun 29 uncu maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Faruk ELK

Babakan alma ve Sosyal Gvenlik Bakan

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

Karar Says : 2014/489

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Bamfettiliine, Mfettii Sinan REKLݒnin atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Faruk ELK

Babakan alma ve Sosyal Gvenlik Bakan

Ekonomi Bakanlndan:

Karar Says : 2014/490

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek gstergeli Bakan Yardmclna Adnan YILDIRIMn atanmas, 657 sayl Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Ekonomi Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nihat ZEYBEKC

Babakan Ekonomi Bakan

Ekonomi Bakanlndan:

Karar Says : 2014/491

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Bakanlk Mavirliine Mustafa SEVERin atanmas, 657 sayl Kanunun 59 ve 76 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Ekonomi Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nihat ZEYBEKC

Babakan Ekonomi Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/492

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek gstergeli Mstear Yardmclna, Et ve St Kurumu Genel Mdr smail KEMALOLUnun atanmas, 657 sayl Kanunun 74 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/493

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Bakanlk Mavirliine, Volkan Mutlu COKUNun atanmas, 657 sayl Kanunun 59 ve 76 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/494

1 Batman l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr mer TERCANn baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/495

1 Ktahya l Gda, Tarm ve HayvanclkMdr Halil YORULMAZn baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/496

1 Elaz l Gda, Tarm ve HayvanclkMdr Ahmet KAYGUSUZun baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/497

1 rnak l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr Ahmet YALDIZn baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/498

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Bilecik l Gda, Tarm ve HayvanclkMdrlne, Hakkari l Gda, Tarm ve HayvanclkMdr Hac Dursun YILDIZn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/499

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Hakkari l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne, Mehmet YILDIRIMn atanmas, 657 sayl Kanunun 71 ve 76 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/500

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Balkesir l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne, Erzurum l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr Zekeriya ERDURMUޒun atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/501

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli Erzurum l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne, Osman AKARn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/502

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli anakkale l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne, Erzincan l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr Erdem KARADAВn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/503

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek gstergeli ErzincanlGda, Tarm ve HayvanclkMdrlne, Srr YILMAZn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/504

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Trabzon l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne, Amasya l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr Cahit GLBAYn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/505

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Eskiehir l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne, Mardin l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr Mehmet Salih STn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/525

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Bakanlk Mavirliine, Et ve St Kurumu Genel Mdr Yardmcs ve Ynetim Kurulu yesi Muhammet KAYAnn atanmas, 657 sayl Kanunun 59 ve 74 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

Karar Says : 2014/526

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Bamfettilie, Deneti Salih HARTAVݒnin atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet Mehdi EKER

Babakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

Karar Says : 2014/506

1 Ktphaneler ve Yaymlar Genel Mdr Yardmcs Semra ATINǒn, baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN mer ELK

Babakan Kltr ve Turizm Bakan

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

Karar Says : 2014/507

1 Afyonkarahisar l Kltr ve Turizm Mdr Ali hsan NARLInn, baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN mer ELK

Babakan Kltr ve Turizm Bakan

Maliye Bakanlndan:

Karar Says : 2014/508

1 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek gstergeli Bahukuk Mavirlii ve Muhakemat Genel Mdrlne Arslan NARNin atanmas, 657 sayl Kanunun 74 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Maliye Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Mehmet MEK

Babakan Maliye Bakan

Mill Eitim Bakanlndan:

Karar Says : 2014/509

1 Ak bulunan 1inci derece kadrolu ve + 6400 ek gstergeli Rehberlik ve Denetim Bakanlna Atif ALAnn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Milli Eitim Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nabi AVCI

Babakan Mill Eitim Bakan

Mill Eitim Bakanlndan:

Karar Says : 2014/510

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek gstergeli nsan Kaynaklar Genel Mdrlne, Hamza AYDODUnun atanmas 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Milli Eitim Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nabi AVCI

Babakan Mill Eitim Bakan

Mill Eitim Bakanlndan:

Karar Says : 2014/511

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek gstergeli Yksekretim ve Yurtd Eitim Genel Mdrlne, Yrd. Do. Dr. Semih AKTEKNin atanmas 657 sayl Kanunun 68/B ve 74 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Milli Eitim Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nabi AVCI

Babakan Mill Eitim Bakan

Mill Eitim Bakanlndan:

Karar Says : 2014/512

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Bilgi lem Dairesi Bakanlna Bilal TIRNAKInn atanmas, 657 sayl Kanunun 74 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Milli Eitim Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nabi AVCI

Babakan Mill Eitim Bakan

Mill Eitim Bakanlndan:

Karar Says : 2014/513

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli I. Hukuk Mavirliine, Hayati CANKALOLUnun atanmas 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Milli Eitim Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nabi AVCI

Babakan Mill Eitim Bakan

Mill Eitim Bakanlndan:

Karar Says : 2014/514

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli naat ve Emlak Dairesi Bakanlna zcan DUMANn atanmas, 657 sayl Kanunun 68/B ve 74 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Milli Eitim Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nabi AVCI

Babakan Mill Eitim Bakan

Mill Eitim Bakanlndan:

Karar Says : 2014/515

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Bakanlk Mavirliine Necip Fazl KURTun atanmas, 657 sayl Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Milli Eitim Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Nabi AVCI

Babakan Mill Eitim Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/516

1 Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Erzurum 13. Blge Mdrlne Ahmet AKKPRKin atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/517

1 Orman Genel Mdrlnde ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek gstergeli Genel Mdr Yardmclna, Ali Fuat NALn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/518

1 Orman Genel Mdrl Genel Mdr Yardmcs Recep KAANn baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas, bu suretle boalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek gstergeli Orman Genel Mdrl Genel Mdr Yardmclna Halil COKUNun atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/519

1 Orman Genel Mdrl Antalya Orman Blge Mdr Ali GKLn baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas, bu suretle boalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek gstergeli Orman Genel Mdrl Antalya Orman Blge Mdrlne Mustafa TRKn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/520

1 Orman Genel Mdrl Mula Orman Blge Mdr Ali YILDIRIMn baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas, bu suretle boalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek gstergeli Orman Genel Mdrl Mula Orman Blge Mdrlne Mustafa KARAnn atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/521

1 Orman Genel Mdrl Zonguldak Orman Blge Mdr Musa ELEBݒnin baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas, bu suretle boalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek gstergeli Orman Genel Mdrl Zonguldak Orman Blge Mdrlne Ahmet Srr BEELin atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/522

1 Orman Genel Mdrl Denizli Orman Blge Mdr Ahmet ERSOYun baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas, bu suretle boalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek gstergeli Orman Genel Mdrl Denizli Orman Blge Mdrlne Mustafa KORUCUnun atanmas, 657 sayl Kanunun 76 nc maddesi ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/523

1 Devlet Su leri Genel Mdrl Elaz 9. Blge Mdr mer Faruk YTSOYun baka bir greve atanmak zere bu grevinden alnmas, 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan

Orman ve Su leri Bakanlndan:

Karar Says : 2014/524

1 Devlet Su leri Genel Mdrlnde;

Ak bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek gstergeli Ankara 5. Blge Mdrlne, Isparta 18. Blge Mdr Murat ACUnun, bu suretle boalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek gstergeli Isparta 18. Blge Mdrlne Mustafa ALTUNOKun atanmalar, 657 sayl Kanunun 71 ve 76 nc maddeleri ile 2451 sayl Kanunun 2 nci maddesi gereince uygun grlmtr.

2 Bu Karar Orman ve Su leri Bakan yrtr.

9/6/2014

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN Veysel EROLU

Babakan Orman ve Su leri Bakan