10 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29026

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Says : 2014/6425

Ekli 237 Sayl Tat Kanunu Kapsamnda Edinilecek Tatlarn Menei, Silindir Hacimleri ve Dier Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Kararn yrrle konulmas; Maliye Bakanlnn 21/3/2014 tarihli ve 2510 sayl yazs zerine, anlan Kanunun 10 uncu maddesine gre, BakanlarKurulunca 2/6/2014 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

B. ARIN A. BABACAN B. ATALAY E. LER

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

B. BOZDA A. SLAM M. AVUOLU F. IIK

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK . GLLCE A. DAVUTOLU N. ZEYBEKC

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ A. . KILI M. M. EKER F. IIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan V.

E. ALA C. YILMAZ . ELK M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

N. AVCI . YILMAZ V. EROLU

Mill Eitim Bakan Mill Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

M. MEZZNOLU L. ELVAN

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

Kararn Eki Karar