3 Haziran 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29019

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      2 Haziran 2014

         69471265-305-4331

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

7. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansına katılmak üzere; 3 Haziran 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                           2 Haziran 2014

       68244839-140.03-136-294

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4331 sayılı yazınız.

7. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansına katılmak üzere, 3 Haziran 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI