3 Haziran 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29019

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      2 Haziran 2014

         69471265-305-4325

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Polonya’nın Demokratik Sisteme Geçişinin 25. Yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere; 3 Haziran 2014 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                           2 Haziran 2014

       68244839-140.03-135-293

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4325 sayılı yazınız.

Polonya’nın Demokratik Sisteme Geçişinin 25. Yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere, 3 Haziran 2014 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun  vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI