28 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      27 Mayıs 2014

         69471265-305-4144

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen toplantılara katılmak üzere; 28 Mayıs 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            27 Mayıs 2014

       68244839-140.03-131-286

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4144 sayılı yazınız.

Türkiye Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen toplantılara katılmak üzere, 28 Mayıs 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI