28 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      27 Mayıs 2014

         69471265-305-4143

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Tanzanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            27 Mayıs 2014

       68244839-140.03-130-285

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4143 sayılı yazınız.

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Tanzanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI