28 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                           27 Mayıs 2014

          68244839-140.01-8-280

BAŞBAKANLIĞA

             28 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI