28 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

TBMM KARARI

SAYIŞTAYDA BOŞ BULUNAN BEŞ ÜYELİK İÇİN

YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1060                                                                                               Karar Tarihi: 21.5.2014

03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15, 16 ve geçici 3’üncü maddeleri hükümlerine göre, Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik için, Genel Kurulun 21.05.2014 tarihli 91’inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER

 

Adı ve Soyadı                                            Kontenjan Grubu

Fikret ÇÖKER                                            Sayıştay Meslek Mensupları

Ahmet TEZCAN                                         Sayıştay Meslek Mensupları

Haydar KULAKSIZ                                    Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları

Mehmet ŞİMŞEK                                       Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları

Kadir ÇELİK                                               Diğer Adaylar