22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6056      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6113      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6119      Türkiye-İran Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/6138      Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Platformun İkinci Genel Kurul Oturumunun (IPBES-2) Düzenlenmesine Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Adına Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/6140      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında 2013-2016 Yıllarına İlişkin Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6146       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6247      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2014/6255      Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi’nin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırası ve Ekinin Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2014/6261      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 2’nin Onaylanması Hakkında Karar

2014/6264      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2009 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1’in Onaylanması Hakkında Karar

2014/6275      Türkiye-Ukrayna Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/6285      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2014/6288      Türkiye-Belarus Turizm Karma Komisyonu Dördüncü Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/6315      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5901      154 kV Ardahan-Olur Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6055      Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınması ile Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamından Çıkarılmasına İlişkin Karar

2014/6098      Giresun İlinde Tesis Edilecek Çalıkobası Hidroelektrik Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6100      Devlet Ormanları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/6103      Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6105      İzmir İlinde Tesis Edilecek Yaylaköy Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6107      Malatya İlinde Tesis Edilecek Gemköprü Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar