22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              21 Mayıs 2014

         69471265-305-3900

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısına katılmak üzere; 22 Mayıs 2014 tarihinde Gambiya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    21 Mayıs 2014

       68244839-140.03-121-270

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3900 sayılı yazınız.

             Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 22 Mayıs 2014 tarihinde Gambiya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI