22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          21 Mayıs 2014

         69471265-305-3899

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                      21 Mayıs 2014

       68244839-140.03-120-269

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3899 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI