22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.            :  2014/38

İşyeri                   :  Oğuzkent Site Yönetimi

                                 Atatürk Mah. 539. Sk. Oğuzkent Sitesi

                                 Esenyurt/İSTANBUL

SGK Sicil No.      :  1032310.034

Tespiti İsteyen    :  Genel-İş Sendikası

İnceleme              :  Oğuzkent Site Yönetimi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; inceleme konusu  işyeri apartman olup, yapılan işin kapıcılık hizmetine yönelik olması nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Oğuzkent Site Yönetimi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir