22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/463

1 –Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi FINDIKLI’nın başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınması,

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 4652 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

21/5/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı