17 Mays 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29003

TEBL

Babakanlk (Hazine Mstearl) ve Maliye Bakanlndan:

KAMU HAZNEDARLII GENEL TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Kamu Haznedarl Genel Tebliinin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

(c) hale, dorudan sat, ihale ncesi rekabeti olmayan teklif ya da ikincil piyasadan dorudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun kapsamnda Mstearlka ihra edilen borlanma senetleri veya kira sertifikalar.

MADDE 2 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin birinci ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurumlar ksa vadeli kaynaklarn, vadesiz veya vadeli mevduat ile repo/ters repo aralarn kullanarak deerlendirir. Ksa vadeli kaynaklar iin uygulanacak vadeli mevduat faiz oran TCMB tarafndan haftalk olarak en son aklanan, bankalarca TL zerinden 1 aya kadar vadeli olarak alan mevduatlara uygulanan arlkl ortalama faiz orannn;

a) Gecelik vade almas halinde % 70inden,

b) 7 gne kadar vade almas halinde % 80inden,

c) 8 gnden 30 gne kadar vade almas halinde % 90ndan

dk olamaz.

(3) Vadeli mevduat faiz oranlarnn birinci ve ikinci fkrada belirtilen oranlardan dk olmas halinde mali kaynaklar, 5 inci maddenin ikinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda deerlendirilebilir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

(g) Kurumlarn eitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kre, ocuk bakmevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amal tesislerinden yararlanan personelinden alnan yemek, konaklama ve dier hizmet bedellerinin bulundurulduu ve sz konusu tesislerin nam ve hesabna alm olan banka hesaplar ile okul aile birliklerinin banka hesaplar,

MADDE 4 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Tebli hkmlerini Hazine Mstearlnn bal bulunduu Bakan ve Maliye Bakan birlikte yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/9/2013

28762