15 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29001

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  14 Mayıs 2014

         69471265-305-3728

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 13/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3693 sayılı yazımız.

                         b) 13/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-121-252 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, program değişikliği nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        14 Mayıs 2014

         68244839-140.04-2-259

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 13/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3693 sayılı yazınız.

                         b) 13/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-121-252 sayılı yazımız.

                         c) 14/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3728 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın program değişikliği nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI