14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

YNETMELK

Bayburt niversitesinden:

BAYBURT NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bayburt niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmeliinin 7 nci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rencinin bir yarylda alaca eitim-retim almalar yk Senato karar ile belirlenir.

(3) AKTSye gre be yllk retim programlar en az 300 AKTS, drt yllk retim programlar en az 240 AKTS ve iki yllk retim programlar ise en az 120 AKTS kredisi olarak planlanr. retim planlarnda semeli ders oranlar, mezuniyet iin alnmas gerekli toplam kredinin en az % 20si olacak ekilde dzenlenir. Bir dersin AKTS kredisinin nasl hesaplanacana ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Her renci iin Senatonun belirledii usul ve esaslara gre akademik danman grevlendirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) niversiteye ilk kayt yaptran rencilerin, birinci yaryla ait ders kayt ilemleri dorudan renci leri Daire Bakanlnca yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Btnleme snav; yaryl sonu snavlarndan sonra akademik takvimde belirtilen tarih aralnda yaplr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Notlar; retim eleman tarafndan ilan edilir, renci leri Daire Bakanlna teslim edildii anda kesinleir. Snavlarn bitimini izleyen ilk iki gn ierisinde harf notlar ile ilgili ilemlerin tamamlanmas zorunludur. Harf notu ile ilgili ilemler tamamlandktan sonra, ders raporlar dersi veren retim eleman tarafndan iki suret olarak listelenir ve imzalanr. mzal listelerin bir nshas blm bakanlnda, dier nshas da renci leri Daire Bakanlnda muhafaza edilir. Akademik takvimde harf notlarnn ilan edilmesinden sonra notlar ile ilgili yaplan deiiklikler, daha nce yaplm olan istatistiklere yanstlmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) (M) harf notu; dier niversitelerin yaz okullarnda alnarak baarl olunan dersler ile SYM puan ile niversiteye kayt yaptran rencilere daha nce alm olduklar ve denklii ilgili ynetim kurulunca tannan dersler iin verilir. (M) notu ortalama hesaplarna katlmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) retim elemannn, snav notlarna itiraz sresinden sonra notlar ile ilgili herhangi bir maddi hata tespit etmesi halinde, dzeltme istemi, retim elemannn dersin bal bulunduu blm bakanlna bavurusu zerine ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Kararn, bir sonraki yaryln akademik takviminde belirtilen danman onay sresi sonuna kadar alnmas gerekir. Karar renci leri Daire Bakanlna ve renciye bildirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Hakknda alan disiplin soruturmas sonucunda snavlarda kopya ektii, kopyaya teebbs veya yardm ettii tespit edilen rencilerin o snavnn baar notu sfr olarak deerlendirilir. Karar renci leri Daire Bakanlna bildirilir.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Bayburt niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/5/2012

28282

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

30/5/2013

28662

2-

26/1/2014

28894