14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

YNETMELK

Adnan Menderes niversitesinden:

ADNAN MENDERES NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adnan Menderes niversitesi nlisans ve Lisans Eitimi Ynetmeliinin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 31 (1) Genel Arlkl Not Ortalamas (GANO) ve Dnem Arlkl Not Ortalamas (DANO) tek harfli notlar hari, her dersten alnan notun o dersin AKTS kredisi ile arpmndan elde edilen deerlerin toplamnn bu derslerin AKTS kredilerinin toplamna blnmesiyle elde edilen deerdir. Elde edilen bu deer, virglden sonra iki haneye yuvarlanarak gsterilir. GANO rencinin niversiteye giriinden itibaren alm olduu tm derslerin en son notlar, DANO ise rencinin o dnem alm olduu tm derslerden ald notlar dikkate alnarak hesaplanan arlkl not ortalamasdr.

(2) Genel arlkl not ortalamas, rencinin ald tm dersler dikkate alnarak hesaplanr.

(3) 2013-2014 retim ylndan nce kaydolmu rencilerin GANOsu, 2013-2014 retim ylndan nce alnp baarlm derslerin GANOya katklarnn nceki ynetmelik uyarnca dikkate alnmasyla hesaplanr.

(4) Entegre sistem esasna gre retimin srdrld programlarda akademik ortalama hesaplamas, birimce belirlenir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Adnan Menderes niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/8/2013

28732

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/2/2014

28923