14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

YNETMELK

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TRKYE RADYO-TELEVZYON KURUMUNDA MEMUR STATSNDE

STHDAM EDLEN PERSONEL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statsnde stihdam Edilen Personel Ynetmeliinin 63 nc maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu srenin hesabnda; 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hkm esas alnr, ancak Daire ve Kurul Bakanlar, Genel Sekreter, 1. Hukuk Maviri, Ankara Radyosu Mdr ve Kanal Koordinatr kadrolarna atanacaklar iin televizyon, radyo, haberleme, bilgisayar, telekomnikasyon, elektronik, kitle iletiimi, hukuk, iletme, iktisat, maliye, sanat veya kltr alannda geen hizmet srelerinin tamam hesaba katlr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/9/2008

27007

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/3/2009

27186

2-

23/7/2009

27297

3-

5/3/2010

27512

4-

7/9/2010

27695

5-

6/5/2011

27926

6-

21/12/2012

28504

7-

4/7/2013

28697