14 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

DÜZELTME

6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 6/5/2014 tarihli ve 2561 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı, Kurulun 13/5/2014 tarihli ve 5283 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2605

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 9/5/2014 tarihli yazıda aynen; “Bilindiği üzere, Resmî Gazete’nin 6/5/2014 tarihli, 28992 Mükerrer sayısında yayımlanan Kurulumuzun 6/5/2014 tarihli, 2561 sayılı kararı ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının alındığının tespitine, birleştirme tutanaklarına dayanılarak düzenlenen belgelere göre her bir seçim türü için Türkiye geneli itibariyle; kayıtlı seçmen sayılarının, oy kullanan seçmen sayılarının, seçime katılma oranlarının ve geçerli oylar ile seçilenlerin siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımının, ekli listelerde gösterilen sayı ve oranlarda olduğunun tespitine karar verildi.

Kurulumuzun 6/5/2014 tarihli, 2561 sayılı kararına ekli Belediye Başkanlığı Seçim Sonucunu gösteren Liste-3’te Adalet ve Kalkınma Partisinin 799, Demokratik Sol Partinin 6 belediye başkanlığı kazandığı gösterilmiş ise de, 30 Mart 2014 tarihinde Kars İli Susuz İlçesi Belediye Başkanlığı Seçiminde Demokratik Sol Partisinin 397, Adalet ve Kalkınma Partisinin 397 oy aldığı, Susuz İlçe Seçim Kurulunun 1/4/2014 tarihli ve 2014/9-11 sayılı kararı ile yapılan kura çekimi sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat URAY’ın isminin çıktığı nazara alınarak, Susuz Belediye Başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat URAY’ın belediye başkanı olarak seçilmesine, bu kararlara karşı yapılan itiraz üzerine de, Kars İl Seçim Kurulunun 3/4/2014 tarihli ve 2014/17 sayılı kararı ile Susuz İlçe Seçim Kurulunca verilen 1/4/2014 tarihli, 2014/9 ve 11 sayılı kararların usul ve yasaya uygun olduğundan bahisle reddine karar verildiği ancak kura sonucunun SEÇSİS üzerinde farklı yansıtıldığı ve Liste-3’te Adalet ve Kalkınma Partisinin 799, Demokratik Sol Partinin 6 belediye başkanlığı kazandığının görüldüğü anlaşılmıştır.

Bu nedenle, SEÇSİS sistemi üzerinde gerekli düzeltmenin yapılarak, Resmî Gazete’nin 6/5/2014 tarihli, 28992 Mükerrer sayısında yayımlanan Kurulumuzun 6/5/2014 tarihli, 2561 sayılı kararına ekli Belediye Başkanlığı Seçim Sonucunu gösteren Liste-3’ün yeniden yayımlanması hususunda gerekli Kurul Kararının alınmasını takdirleriniz arz ederim.” denilmiş olmakla konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Resmî Gazete’nin 6/5/2014 tarihli, 28992 Mükerrer sayısında yayımlanan Kurulumuzun 6/5/2014 tarihli, 2561 sayılı kararına ekli Belediye Başkanlığı Seçim Sonucunu gösteren Liste-3’te Adalet ve Kalkınma Partisinin 799, Demokratik Sol Partinin 6 belediye başkanlığı kazandığı gösterilmiş ise de, 30 Mart 2014 tarihinde Kars İli Susuz İlçesi Belediye Başkanlığı Seçiminde Demokratik Sol Partisinin 397, Adalet ve Kalkınma Partisinin 397 oy aldığı, Susuz İlçe Seçim Kurulunun 1/4/2014 tarihli ve 2014/9-11 sayılı kararı ile yapılan kura çekimi sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat URAY’ın isminin çıktığı nazara alınarak, Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat URAY’ın Susuz Belediye Başkanı olarak seçilmesine, bu kararlara karşı yapılan itiraz üzerine de, Kars İl Seçim Kurulunun 3/4/2014 tarihli ve 2014/17 sayılı kararı ile Susuz İlçe Seçim Kurulunca verilen 1/4/2014 tarihli, 2014/9 ve 11 sayılı kararların usul ve yasaya uygun olduğundan bahisle reddine karar verildiği ancak kura sonucunun SEÇSİS üzerinde farklı yansıtıldığı ve Liste-3’te Adalet ve Kalkınma Partisinin 799, Demokratik Sol Partinin 6 belediye başkanlığı kazandığının görüldüğü anlaşılmıştır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, Resmî Gazete’nin 6/5/2014 tarihli, 28992 Mükerrer sayısında yayımlanan Kurulumuzun 6/5/2014 tarihli, 2561 sayılı kararına ekli Belediye Başkanlığı Seçim Sonucunu gösteren Liste-3’ün SEÇSİS sistemi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin 800, Demokratik Sol Partinin 5 Belediye Başkanlığı kazandığı şeklinde gerekli düzeltmenin yapılarak, yeniden Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Resmî Gazete’nin 6/5/2014 tarihli, 28992 Mükerrer sayısında yayımlanan Kurulumuzun 6/5/2014 tarihli, 2561 sayılı kararına ekli Belediye Başkanlığı Seçim Sonucunu gösteren Liste-3’ün SEÇSİS sistemi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin 800, Demokratik Sol Partinin 5 Belediye Başkanlığı kazandığı şeklinde gerekli düzeltmenin yapılarak, yeniden Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

2- Karar örneğinin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

9/5/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Hakkı MANAV

 

 

 

 

 

 

 

Kararın eki Liste