14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014

Karar No : 2014/46

Konu : stanbul ili, Kkekmece ilesi,

Safra Mahallesi, Kartaltepe mevkii,

782 ada, 1 numaral parseldeki 16.527,26 m2

yzlml arsann zelletirilmesi

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 10/1/2014 tarih ve 326 sayl yazsna istinaden;

Maliye Hazinesi adna kaytl; stanbul ili, Kkekmece ilesi, Safra Mahallesi, Kartaltepe mevkii, 782 ada, 1 no.lu parseldeki 16.527,26 m2 yzlml Prestij Hizmet Alan imarl gayrimenkuln, 4046 sayl Kanun, hale lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

1. Sata konu varln zelletirme ihalesinde 70.000.000 (Yetmimilyon) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Babacan Grup Yatrm naat Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Babacan Grup Yatrm naat Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde, sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.