14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014

Karar No : 2014/43

Konu : Bitlis ilindeki tanmazlarn devrinin iptali.

zelletirme Yksek Kurulunca;

Mlkiyeti tta Gayrimenkul A.. (eski Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A./TTA/TEKEL)ye ait iken 4046 sayl Kanunun 2nci maddesinin (i) bendine istinaden;

1. Kurulumuzun 22/6/2009 tarihli ve 2009/33 sayl Kararyla zerindeki muhdesat ile birlikte belediye hizmetlerinde kullanlmas kaydyla bedelsiz olarak Bitlis Belediyesine devredilmesine karar verilen Bitlis ili, Merkez ilesi, Papin kynde bulunan ve tapunun;

381 parsel no.sunda kaytl 4.720 m

428 parsel no.sunda kaytl 22.340 m

yzlml tanmazlara (yeni 101 ada, 6 parsel no.lu, 18.584,95 m yzlml tanmaz) ait anlan Kararn 1nci maddesinin iptal edilerek bu tanmazn zelletirme kapsam ve programna alnmasna,

2. Kurulumuzun 16/4/2010 tarihli ve 2010/17 sayl Kararyla zerindeki muhtesat ile birlikte belediye hizmetlerinde kullanlmas kaydyla bedelsiz olarak Bitlis Belediyesine devredilmesine karar verilen Bitlis ili, Merkez ilesi, Yam kynde bulunan ve tapunun 4 parsel no.sunda kaytl 99.690 m yzlml tanmaza ait anlan Kararn iptal edilerek bu tanmazn zelletirme kapsam ve programna alnmasna,

3. Sz konusu tanmazlarn sat veya mlkiyetin gayr ayni haklarn tesisi veya iin gereine uygun sair hukuki tasarruflar yntemi uygulanmak suretiyle zelletirilmesine,

4. zelletirme ilemlerinin 5/2/2018 tarihine kadar tamamlanmasna,

Karar verilmitir.