14 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :  12/5/2014

Karar No    :  2014/42

Konu           :  Maliye Hazinesine ait Aydın-Didim taşınmazının

                        özelleştirme kapsam ve programına alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/4/2014  tarih ve 2606 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 854 ada, 55 parsel numaralı 654,77 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.