14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KOLU TESPT KARARI

Karar No. : 2014/30

yeri : Eti Lojistik Demiryolu Tamacl ve Liman letmecilii

Vagon Bakm Onarm malat San. ve Tic. A..

Dilovas O.S.B. 1.Ksm Gksu Cad. No: 18 D-1008 Sk. No: 2

KOCAEL

SGK Sicil No. : 1098426.041-1235045.016-1022530.023

Tespiti steyen : Liman- Sendikas

nceleme : Eti Lojistik Demiryolu Tamacl ve Liman letmecilii Vagon Bakm Onarm malat San. ve Tic. A..de Bakanlmzca yaplan incelemede; iverenlie bal Dilovas O.S.B. 1.Ksm Gksu Cad. No: 18 D-1008 Sk. No: 2 KOCAEL adresinde bulunan iyerinde alt iverenlik szlemesi altnda liman iinde ve kara terminali snrlar ierisinde, Ata Mah. Sanayi Cad. 2 Gemlik/BURSA adresinde bulunan iyerlerinde konteyner ve yk tamacl ile Bingl Karayolu 55. Km. Yarmca Kovanclar/ELAZI adresinde bulunan iyerinde demiryolu ile vagonlar vastasyla krom tama ilerinin yapld, bu nedenle yaplan ilerin kollar Ynetmelii'nin 15 sra numaral Tamaclk ikolunda yer aldklar tespit edilmitir.

Karar: Eti Lojistik Demiryolu Tamacl ve Liman letmecilii Vagon Bakm Onarm malat San. ve Tic. A.. iyerlerinde yrtlen ilerin nitelii itibariyle kollar Ynetmeliinin 15 sra numaral Tamaclk ikoluna girdiine ve yaplan bu tespitin Resm Gazetede yaymlanmasna 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 5inci maddesi gereince karar verilmitir.