13 Mays 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28999

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KRED KARTLARI HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

LKN YNETMELK

MADDE 1 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayl Resm Gazetede yaymlanan Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakknda Ynetmeliin 26 nc maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(7) Mal veya hizmet alm sonras belli bir cret karl borcun taksitlendirilmesi veya demenin ertelendii dnemler de dhil olmak zere, kredi kartlar ile gerekletirilecek mal ve hizmet almlar ile nakit ekimlerinde taksitlendirme sresi dokuz ay geemez. Kredi kartlaryla gerekletirilecek telekomnikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gda, akaryakt ile hediye kart, hediye eki ve benzeri ekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti iermeyen rnlerin almlarnda taksit uygulanamaz.

(8) Yedinci fkrann ikinci cmlesi, kurumsal kredi kartlar hakknda uygulanmaz.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/3/2007

26458

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

21/12/2008

27087

2-

1/8/2009

27306

3-

17/12/2010

27788

4-

14/1/2011

27815

5-

19/10/2011

28089

6-

8/10/2013

28789 Mkerrer

7-

21/11/2013

28828

8-

31/12/2013

28868