13 Mays 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28999

YARGITAY KARARI

Yargtay 11. Hukuk Dairesinden:

ESAS NO : 2013/17905

KARAR NO : 2014/165

2013/336015

YARGITAY LAMI

MAHKEMES : AKYAZI ASLYE HUKUK MAHKEMES

TARH : 5/12/2012

NUMARASI : 2012/501-2012/537

DAVACI : FNANSBANK A..

VEKL : AV. ADUMAN KO

DAVALI : AHMET TILI

Taraflar arasnda grlen davada Akyaz Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 5/12/2012 tarih ve 2012/501-2012/537 sayl kararn Yargtayca incelenmesi kanun yararna bozma isteminde bulunan davac vekili tarafndan istenmi ve temyiz dilekesinin sresi iinde verildii anlalm olmakla, dava dosyas iin Tetkik Hakimi Zeliha ubuk tarafndan dzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya ierisindeki dileke, layihalar, duruma tutanaklar ve tm belgeler okunup, incelendikten sonra iin gerei grlp, dnld:

Davac vekili, mvekkili banka ile daval arasnda imzalanan Bankaclk Hizmetleri Szlemesi erevesinde davalnn tketici konumunun bulunmamasna, ikayet konusu hakknda Tketici Sorunlar Hakem Heyetinin karar verme yetkisi olmamasna ve daval hesabndan hesap iletim creti alnmasnn szlemeye ve yasaya aykrlk tekil etmemesine ramen, davalnn bavurusu zerine Akyaz Kaymakaml Tketici Sorunlar Hakem Heyetince davalnn mevduat hesabndan tahsil olunan 67,50 TL hesap iletim cretinin mteriye iadesine ve takip eden yllarda tketiciden hesap iletim creti alnmamasna karar verildiini ileri srerek, anlan hakem heyeti kararnn iptalini talep ve dava etmitir.

Daval davaya cevap vermemitir.

Mahkemece, dosya kapsamna gre, Akyaz Tketici Sorunlar Hakem Heyetinin 31/8/2012 tarih ve 2012/326 sayl karar ve ekinde belgelerin incelenmesi neticesinde davacnn iddiasn destekleyen bilgi ve belgelere ulalamad, davac vekilinin tketiciden yaplan kesintinin tketici kredisine ilikin olmayp mevduat hesabndan alnan hesap iletim creti olduuna ilikin iddiasnn gerei yanstmad, tketici tarafndan yaplan demenin tketici kredisine ilikin olduu, tketici sorunlar hakem heyeti bakanl tarafndan gnderilen karar ekinde yer alan deme dekontlarndan anlald ve taraflar arasndaki hukuki ilikinin tketici kredisinden olduu deerlendirilerek, sz konusu kesintinin 4077 sayl Kanunun 6. maddesinde belirtildii ekilde tketici ile mzakere edilmeyen ve iyi niyet kurallarna aykr olarak tketici aleyhine sonu douran haksz art niteliinde olduu, tketici sorunlar hakem heyeti kararnn usul ve yasaya uygun olduu gerekesiyle davann reddine karar verilmi; bu karar aleyhine Adalet Bakanlnn yazs zerine Yargtay Cumhuriyet Basavcl tarafndan kanun yararna bozulmas talebinde bulunulmutur.

Dava, tketici sorunlar hakem heyeti kararnn iptali istemine ilikin olup, mahkemece yazl gereke ile davann reddine karar verilmitir. 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 22. maddesi gereince Bakanlk l ve le Merkezlerinde bu Kanunun uygulanmasndan doan uyumazlklara zm bulmak suretiyle en az bir Tketici Sorunlar Hakem Heyeti oluturmalar gereklidir. Tketici Sorunlar Hakem Heyetlerinin grev alan ancak 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun kapsamnda kalan uyumazlklarla snrldr. TSHH grev alan dnda kalan konularda karar veremez.

Bir uyumazln 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun kapsamnda kaldnn kabul iin ayn Yasann 2. maddesinde ngrlen tketicinin taraflardan birini oluturduu tketici ileminin olmas gerekir. Somut uyumazlk, davac ile daval arasnda imzalanan bankaclk ilemleri szlemesine dayanlarak daval adna alan mevduat hesabndan tahsil edilen hesap iletim cretine ilikin olup tketici kredisi ilikisinden kaynaklanmadndan genel grevli mahkemeler nnde zmlenmesi gereken bankaclk ilemi mahiyetindedir. Taraflar arasnda Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun kapsamnda kalan uyumazlk bulunmamaktadr. Mahkemece, taraflar arasndaki ilikinin tketici kredi szlemesinden kaynaklandnn kabul ile hakem heyetinin grev alan iinde kalmayan bu uyumazlkla ilgili verdii kararn iptali gerekirken, yazl gereke ile davann reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykr grldnden, yazl emir isteinin kabul ile hkmn kanun yararna bozulmasna karar vermek gerekmitir.

SONU: Yukarda aklanan nedenlerle Yargtay Cumhuriyet Basavclnn HUMKnn 427/6. maddesine dayal kanun yararna bozma isteinin kabul ile hkmn sonuca etkili olmamak zere kanun yararna BOZULMASINA, gereinin yaplmas iin bir kararn bir rnei ile dosyann Yargtay Cumhuriyet Basavclna GNDERLMESNE, 7/1/2014 tarihinde oybirliiyle karar verildi.