8 Mayıs 2014 Tarihli ve 28994 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği

—  Meteoroloji Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/33 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/34 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/35 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/36 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/37 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/38 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/39 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/40 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri