8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/36

KONU              : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesi,

                             4552 ada 1 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/3/2014 tarih ve 2175 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 20.576,25 m² yüzölçümlü 4552 ada 1 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (A-4, TAKS: 0,35 – KAKS: 1,40), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.