7 Mayıs 2014 Tarihli ve 28993 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/27 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/28 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/29 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/5/2014 Tarihli ve 2014/31 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/5/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Devlet Muhasebesi Standardı 32 (DMS 32) Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri