7 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28993

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/28

KONU              : Antalya İli, Elmalı İlçesi, Karyağdı Mah. (122 ada 1 nolu parsel)

                             İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/1/2014 tarih ve 606 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Antalya İli, Elmalı İlçesi, Karyağdı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2.371,00 m2 yüzölçümlü 122 ada, 1 no’lu parsele “Konut Alanı ” (Ayrık Nizam 5 Kat ve Taks:0.25, Kaks:1.25) ve “Yol” kararı getirilmesine dair Kurulumuzun 4/11/2013 tarih ve 2013/179 sayılı Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; uygun görülen bazı itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Elmalı Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Harita için tıklayınız.