26 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28983

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/314

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına, Başbakanlık Müşaviri Ahmet ERDEM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

25/4/2014

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/309

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN’ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Yavuz Erdal KAYAPINAR’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

25/4/2014

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/310

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ferruh PARMAKSIZ’ın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

25/4/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/311

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet Latif ÇİÇEK’in atanması 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

25/4/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/312

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Cemil YALMAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

25/4/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı