26 Nisan 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28983

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/8)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/4) ile in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar ve ateleme sistemi elektrikli doldurulabilen gazl cep akmaklar ile plastikten gaz haznesi (gaz iersin iermesin) ithalinde dampinge kar kesin nlemler yrrle konulmutur.

(2) Bahse konu nlemler, 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2008/16) ile tamamlanan nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) sonucunda deitirilerek uygulamaya devam ettirilmitir.

(3) thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin (Ynetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fkras hkmnce, 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2012/12) ile mevcut nlemlerin yrrlkte kalma srelerinin sona erecei ve bu kapsamda nlemlerin aynen veya deitirilerek devam iin ilgili rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile bir NGGS almas talebinde bulunabilecekleri duyurulmutur.

(4) te yandan, 28/4/2008 tarihli ve 26860 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2008/17) neticesinde HCye kar yrrlkte olan nlemleri etkisiz klmaya ynelik eylem ve ilemlerin tespiti yaplm ve bu lke meneli ikayet konusu rnler iin uygulanan dampinge kar kesin nlemlerin Vietnam meneli ve/veya kl rnler iin de uygulanmasna karar verilmitir.

(5) Dampinge kar nlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararn devamna veya yeniden meydana gelmesine yol aaca iddiasyla yerli retici Azmsebat akmak ve Tra Ba San. Tic. A.. tarafndan yaplan bavuru zerine, 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2013/6) ile balatlan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten oluan ithalatta haksz rekabetin nlenmesi hakknda mevzuat hkmleri erevesinde yrtlen NGGS sonucunda alnan karara esas tekil eden bilgi ve bulgular iermektedir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 3 (1) nlemlerin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti iin 1/1/2009-31/12/2012 arasndaki dnem gzden geirme dnemi olarak alnmtr. 1/1/2012-31/12/2012 arasndaki dnem ise dampingin devam belirlemesine ilikin dnem olarak alnmtr.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 4 (1) Soruturma srasnda yaplan incelemede, bavuru sahibi Azmsebat akmak ve Tra Ba San. Tic. A.. firmasnn dampingin devam belirlemesine ilikin dnemde soruturma konusu rnlerde Trkiye toplam retiminin tamamn gerekletirdii bu nedenle Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln (YD) temsil niteliini haiz olduu tespit edilmitir. Bu nedenle, ad geen firmann sz konusu soruturmada YDyi oluturduu kabul edilmitir.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 5 (1) Soruturma almasn mteakip, soruturma konusu rnn Bakanlk tarafndan bilinen HCdeki reticilerine/ihracatlarna, Trkiyede yerleik ithalatlarna ve ayrca soruturmaya konu lkede yerleik dier reticilere/ihracatlara iletilebilmesini teminen anlan lkenin Ankaradaki Bykeliliine soruturmann alna ilikin bildirimde bulunulmutur.

(2) Bildirimde, soruturma al Tebliine, bavurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarna nereden eriilecei hususunda bilgi verilmitir.

(3) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dhil 37 gn sre tannmtr. Taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(4) YD, soruturma sresi boyunca Bakanlk ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(5) Dampingin devam belirlemesine ilikin dnemde ithalat gerekletirdii tespit edilen 14 ithalat firmaya soru formu gnderilmi ve bu firmalarn 3nden cevap alnmtr.

(6) retici/hracat soru formuna ilikin olarak ise HCde yerleik Liaoning Kaija Hardware Plastic Co., Ltd. ihracat firmasndan cevap alnmtr.

(7) Soruturmaya ilikin bilgi ve bulgularn tamamlanmas akabinde, soruturma sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi, bulgu, tespit ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim, soruturma konusu lkenin Ankara Bykelilii ile soruturma srasnda gr bildiren retici/ihracatlar, ithalatlar ve YDe iletilmitir.

(8) Kendisine bildirim yaplm olan MGM Sportif Ltd. ti. ve lhan Birlik Mimar (.B.M.) firmas nihai bildirime ilikin gr bildirmitir.

(9) Taraflarn soruturma boyunca ve nihai bildirim sonras ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, bu grlerin mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlarna bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir. Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nshalar, talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 6 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli retici Azmsebat akmak ve Tra Ba San. Tic. A..nin stanbulda bulunan retim tesisi ile idari merkezinde yerinde dorulama soruturmas gerekletirilmitir.

KNC BLM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, HC meneli 9613.10.00.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonu (GTP) altnda yer alan tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar, 9613.20.00.00.11 GTP altnda yer alan ateleme sistemi elektrikli olanlar ve 9613.90.00.00.11 GTP altnda yer alan plastikten gaz haznesi (gaz iersin iermesin) dir.

(2) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar, genellikle plastik gvdeli, metal bir arkn akmak tana srtnmesi ile atelenen ve gaz tkeninceye kadar kullanlp atlan trde akmaklardr. Bu tr akmaklar sigara boyunda ya da daha kk boyda, gvdesi muhtelif renklerde saydam ya da mat plastikten olabilmektedir. Sz konusu akmaklar, bu Teblide bundan sonra tekrar doldurulamayan cep akmaklar olarak anlacaktr.

(3) Ateleme sistemi elektrikli olanlar ise bir manyeto vastas ile elektrik ark reterek atelenen, gaz tkenince supap marifetiyle gaz doldurularak tekrar kullanlabilen trde akmaklardr. Bu tr akmaklarn gvdesi plastikten veya metalden muhtelif ekil ve ebatlarda olabilmektedir. Sz konusu akmaklar, bu Teblide bundan sonra doldurulabilen cep akmaklar olarak anlacaktr.

(4) Plastik gaz haznesi, gazl akmaklarn imalatnda kullanlan plastikten bo veya dolu ya da doluma hazr gaz tanklardr. Sz konusu rn bu Teblide bundan sonra plastikten gaz hazneleri olarak anlacaktr.

(5) YD tarafndan retilen cep akmaklar ve plastikten gaz hazneleri ile soruturma konusu lke meneli cep akmaklar ve plastikten gaz haznelerinin benzer rn olduu tespiti nleme esas soruturmada (esas soruturma) ve yrtlen ilk NGGSde yaplmtr. Bu soruturmada ise, gerek YD tarafndan, gerekse soruturma konusu lkeden ithal edilen nleme konu cep akmaklar ve plastikten gaz haznelerinin ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn rn alglamas ve rnlerin birbirini ikame edebilmeleri asndan benzer rn olma durumlarn ortadan kaldracak bir deiiklik olduuna dair bir tespitte bulunulmamtr. Bu nedenle, sz konusu rnlerin benzer rn olduu tespiti geerliliini korumaktadr.

(6) .B.M. firmas nihai bildirime ilikin grnde thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2001/6) ile HC meneli dier eyalar ile birlikte 9613.90.00.00.00 GTP altnda yer alan akmak aksam ve paralarna ynelik olarak balatlan soruturmann ayn GTP altnda yer alan plastikten gaz haznelerine ynelik nlem alnarak kapatldn, soruturma alan rn ile nlem alnan rnn ayn olmadn iddia etmitir. Ancak, bir soruturma balatldktan sonra soruturma esnasnda edinilen bilgilere gre gerekli grlmesi halinde nlem alnacak rnn kapsamnn daraltlmas mmkndr. Nitekim, sz konusu Tebli ile balatlan soruturma esnasnda, ateleme sistemi ve dolu veya doluma hazr gaz tank (gvde) olmak zere iki ana paradan oluan akmak aksam ve paralarnn ihmal edilebilir bir iilik ile birletirilebilecei ve maml ithal akmak ile ayn kapsamda deerlendirilebileceinden sadece plastikten gaz haznelerine nlem alnmas yeterli grlmtr.

(7) Ayn firma, plastikten gaz hazneleri iin gerekleen GTP deiiklii nedeniyle sz konusu rn iin gerekli inceleme yaplmadan NGGS yrtldn iddia etmitir. Ancak, yrtlen soruturmalar belirli lke meneli belirli rnlere ynelik olup, rnlerin ait olduu GTPler sadece bilgi amal verilmektedir. Nitekim, yrtlen NGGS HC meneli dier eyalar ile birlikte plastikten gaz haznelerine ynelik olarak yrtlmtr.

(8) Ayn firma thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2008/17) ile tamamlanan nlemlerin etkisiz klnmas (EK) soruturmasna konu olmu Vietnamda mukim Hoa Hung Company Ltd. firmasnn rettii plastikten gaz haznelerinin yrtlen soruturma iin benzer rn olarak alnmasn talep etmitir. Ancak yrtlen NGGS ile EK soruturmasnn kapsam ve amac birbirlerinden tamamen farkl olup, benzer rn karlatrlmas yrtlen soruturmada YD tarafndan retilen plastikten gaz hazneleri ile nlem konusu lke meneli plastikten gaz hazneleri arasnda yaplmtr. Bu erevede, sz konusu alma ile rnlerin benzer rn olduu tespiti geerliliini korumaktadr.

(9) nlem konusu rn ile ilgili aklamalar genel ierikli olup, uygulamaya esas olan GTPler ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC BLM

Dampingin Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

(2) Ynetmeliin 41 inci maddesi erevesinde soruturma srasnda yeni damping marj hesaplanmam, esas soruturmada ve ilk nihai gzden geirme soruturmasnda hesaplanm olan damping marjlar gsterge olarak dikkate alnmtr.

(3) .B.M. firmas nihai bildirime ilikin grnde yrtlen NGGS kapsamnda plastikten gaz hazneleri iin HCde yerleik Liaoning Kaijia Hardware Plastic Co. Ltd. firmas iin damping marjnn yeniden hesaplanmasn talep etmitir. Ayn kapsamda, normal deer olarak Vietnamda mukim Hoa Hung Company Ltd. firmasnn ihra fiyatnn normal deer olarak alnmasn talep etmitir. Ancak, NGGSde idarenin yeni damping marj hesaplama ykmll bulunmamaktadr.

nleme tabi lkedeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 9 (1) Soruturma konusu rnn kresel piyasasndaki gelimeler ve nleme konu lkedeki yerleik kapasiteye ilikin inceleme, Uluslararas Ticaret Merkezi (UTM) verileri kullanlarak yaplmtr. Analizde, UTM verileri gzden geirme dnemi olan 2009-2012 yllar arasnda ton baznda deerlendirilmitir.

(2) Buna gre, dnya toplam tekrar doldurulamayan cep akmaklar ihracatnn 2009 ylnda %26sn, 2010 ylnda %27sini, 2011 ylnda %22sini ve 2012 ylnda %72sini HCnin gerekletirdii, bu itibarla HCnin ilgili rnde ihracat lkeler arasnda ilk srada yer ald tespit edilmitir.

(3) Benzer ekilde, dnya toplam doldurulabilen cep akmaklar ihracatnn 2009 ylnda %62sini, 2010 ylnda %95ini, 2011 ylnda %64n ve 2012 ylnda %95ini HCnin gerekletirdii; bu itibarla HCnin ilgili rnde ihracat lkeler arasnda ilk srada yer ald tespit edilmitir.

(4) Dier taraftan, HC plastikten gaz haznelerinin de dahil olduu akmak aksam paralarnn dnya ihracatndan 2009 ylnda %53, 2010 ylnda %49, 2011 ylnda %53 ve 2012 ylnda %60 orannda pay alarak ihracat lkeler arasnda ilk srada yer almtr.

(5) Sonu olarak, HCnin halihazrda nemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi olduu, yrrlkte olan nlemlerin kalkmas durumunda sz konusu potansiyelin Trkiyeye ynelebilecei deerlendirilmitir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 10 (1) nlem konusu rnlere ynelik olarak Trkiyenin i pazar byklnn ve byme potansiyelinin nlem konusu lke iin cazip bir seviyede olduu ve Trkiyenin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda tketiminin 2009-2012 yllar arasnda %30 orannda, doldurulabilen cep akmaklarnda ise %135 orannda artt grlmtr.

(2) lgi rnlerde tketimin artmasnn balca nedeni sz konusu rnlerin kullanm alanlarnn geni olmasdr. Bununla birlikte sz konusu sektrde faaliyet gsteren ithalatlardan alnan bilgilere gre talebi etkileyen en nemli unsurlarn fiyat ve eitlilik olduu bilgisi edinilmitir.

(3) Dier taraftan plastikten gaz haznelerinin ihmal edilebilir bir iilik ile dier paralarla montajlanarak cep akma imal edilmesi ve plastikten cep akmaklarnn dk kymetli nihai rn olmas nedeniyle, piyasada tketimi etkileyen en nemli unsurun fiyat olduu tespiti esas soruturmada ve ilk nihai gzden geirme soruturmasnda yaplmtr. Bu tespitin geerliliini koruduu deerlendirilmitir.

nceki soruturmalarda tespit edilen damping marjlar

MADDE 11 (1) Esas soruturma esnasnda tespit edilen damping marjlar, ihracat firmalarn nlemlerin yrrlkten kalkmas halindeki muhtemel fiyat politikalarn yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan yrtlen soruturmada dikkate alnmtr. Esas soruturma srasnda sz konusu retici/ihracat firmalar iin damping marj tekrar doldurulamayan cep akmaklar iin CIF deerin %175i orannda, doldurulabilen cep akmaklar iin CIF deerin %91i orannda, plastikten gaz hazneleri iin ise yine CIF deerin %146s orannda tespit edilmitir.

(2) Dier taraftan, 2008 ylnda tamamlanan ilk NGGS erevesinde sz konusu rnlerin ithalatnda 2006 yl iin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda CIF deerin %169u, doldurulabilen cep akmaklarnda CIF deerin %72si ve plastikten gaz haznelerinde CIF deerin %75i oranlarnda damping marjlar hesaplanmtr.

Deerlendirme

MADDE 12 (1) Yukardaki bilgiler nda, nleme tabi lkenin Trkiyeye ynlendirebilecei nemli retim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduu, HC meneli ithalata olan talebin temel nedeninin dk fiyat olduu, retici/ihracat firmalarn nlemlerin yokluundaki davranlarn yanstacak olan esas soruturmada ve ilk NGGSde tespit edilen damping marjlarnn nemli oranlarda olduu da dikkate alndnda, nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmitir.

DRDNC BLM

Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 13 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemlerin yrrlkte olduu dnemde, YDdeki zarar durumu ve nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir. Bu erevede, ithalatn miktar ve muhtemel geliimi, fiyatlarnn geliimi, fiyat basks ve krlmas ile YDnin ekonomik gstergeleri incelenmitir. thalat verileri incelenirken, nlemlerin etkisini ve nlem sonras duruma ilikin eilimleri grebilmek amacyla gzden geirme dnemi olan 2009-2012 dnemi dikkate alnmtr.

(2) nlem konusu rnlerin genel ithalat ve nleme konu lkeden yaplan ithalatnn incelenmesinde Trkiye statistik Kurumu (TK) verileri kullanlmtr.

rnn genel ithalat

MADDE 14 (1) Bahse konu rnlerin ilk NGGS sonras soruturma konusu lkeden ithalatna ilikin deerlendirmeler ayr GTP iin aada yer almaktadr.

(2) Sz konusu istatistiklerin doldurulabilen gazl cep akmaklar ile plastikten gaz hazneleri iin baz yllarda kg baznda tutulmas nedeniyle, kg bazndaki istatistikler 1 kg plastikten gaz haznesi 123 adete ve 1 kg doldurulabilen gazl cep akma 47 adete karlk gelecek ekilde adet birimine dnm gerekletirilmitir.

a) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar

1) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklarnn ithalatna dair verilere gre, sz konusu ithalat 2009 ylnda 17,2 milyon adet, 2010 ylnda 12,6 milyon adet, 2011 ylnda 13,1 milyon adet ve 2012 ylnda 18,8 milyon adet olmutur.

2) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklarnn ithalat deer baznda, 2009 ylnda 3.240.413 ABD Dolar, 2010 ylnda 2.213.164 ABD Dolar, 2011 ylnda 2.237.385 ABD Dolar ve 2012 ylnda 3.807.013 ABD Dolar olmutur.

3) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklarnn ithalatnn birim fiyat 2009-2012 yllar arasnda srasyla 0,19 ABD Dolar/adet, 0,18 ABD Dolar/adet, 0,17 ABD Dolar/adet ve 0,2 ABD Dolar/adet olarak gereklemitir.

b) Doldurulabilen gazl cep akmaklar

1) Doldurulabilen gazl cep akmaklarnn ithalatna dair verilere gre, sz konusu ithalat 2009 ylnda 7,1 milyon adet, 2010 ylnda 16,1 milyon adet, 2011 ylnda 30,6 milyon adet ve 2012 ylnda 24,8 milyon adet olmutur.

2) Doldurulabilen gazl cep akmaklarnn ithalat deer baznda, 2009 ylnda 1.767.104 ABD Dolar, 2010 ylnda 4.298.306 ABD Dolar, 2011 ylnda 4.932.403 ABD Dolar ve 2012 ylnda 4.169.627 ABD Dolar olmutur.

3) Doldurulabilen gazl cep akmaklarnn ithalatnn birim fiyat 2009-2012 yllar arasnda srasyla 0,25 ABD Dolar/adet, 0,27 ABD Dolar/adet, 0,16 ABD Dolar/adet ve 0,17 ABD Dolar/adet olarak gereklemitir.

c) Plastikten gaz hazneleri

1) Plastikten gaz haznelerinin ithalatna dair verilere gre, sz konusu ithalat 2009 ylnda 12,9 milyon adet, 2010 ylnda 16,3 milyon adet, 2011 ylnda 7,6 milyon adet ve 2012 ylnda 8,5 milyon adet olmutur.

2) Plastikten gaz haznelerinin ithalat deer baznda, 2009 ylnda 452.318 ABD Dolar, 2010 ylnda 571.742 ABD Dolar, 2011 ylnda 264.634 ABD Dolar ve 2012 ylnda 406.211 ABD Dolar olmutur.

3) Plastikten gaz haznelerinin ithalatnn birim fiyat 2009-2012 yllar arasnda srasyla 0,03 ABD Dolar/adet, 0,04 ABD Dolar/adet, 0,04 ABD Dolar/adet, ve 0,05 ABD Dolar/adet olarak gereklemitir.

rnn nleme konu lkeden ithalat

MADDE 15 (1) Bahse konu rnlerin nleme konu lkeden ithalatna ilikin deerlendirmeler aada yer almaktadr.

a) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar

1) Gzden geirme dneminde nleme konu lkeden yaplan tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar ithalatnn 2009 ylnda 0,01 milyon adet olduu ve 2010-2012 yllar arasnda ise durduu grlmtr.

2) Bahse konu rnn nleme konu lkeden yaplan ithalatnn birim fiyat 2009 ylnda 0,77 ABD Dolar/adet iken, 2010-2012 yllar arasnda ithalat durduu iin sz konusu yllarda birim fiyat hesab yaplamamtr.

3) Gzden geirme dneminde HC meneli ithalat alnan damping nleminin etkisiyle zamanla azalarak durmutur.

b) Doldurulabilen gazl cep akmaklar

1) Doldurulabilen cep akmaklarnn nleme konu lkeden yaplan miktar bazndaki ithalat 2009-2012 yllar arasnda srasyla 5,2 milyon adet, 13 milyon adet, 29 milyon adet ve 23,2 milyon adet olmutur.

2) Doldurulabilen cep akmaklarnn nleme konu lkeden yaplan ithalatnn birim fiyatlar 2009-2012 yllar arasnda srasyla 0,26 ABD Dolar/adet, 0,29 ABD Dolar/adet, 0,16 ABD Dolar/adet ve 0,16 ABD Dolar/adet olarak gereklemitir.

3) Dampinge kar nlem yrrlkte olmasna ramen HCden yaplan ithalat gzden geirme dneminde artmaya devam etmitir.

c) Plastikten gaz hazneleri

1) Plastikten gaz haznelerinin nleme konu lkeden yaplan miktar bazndaki ithalat 2009-2012 yllar arasnda srasyla 7,0 milyon adet, 3,5 milyon adet, 6,4 milyon adet ve 6,2 milyon adet olmutur.

2) Plastikten gaz haznelerinin nleme konu lkeden yaplan ithalatnn birim fiyatlar 2009-2012 yllar arasnda srasyla 0,03 ABD Dolar/adet, 0,04 ABD Dolar/adet, 0,04 ABD Dolar/adet ve 0,05 ABD Dolar/adet olarak gereklemitir.

nlem konusu ithalatn pazar pay

MADDE 16 (1) nlem konusu ithalatn nispi olarak deiimini grebilmek iin, sz konusu ithalatn toplam Trkiye benzer mal tketimi iindeki pay incelenmitir. Bu balamda, ncelikle YDnin yurt ii sat miktar ile genel ithalat miktar toplanarak ilgili yldaki Trkiye benzer mal tketimi elde edilmitir. nlem konusu rnlerin Trkiye toplam tketimi iindeki paynn incelenmesinde TK verileri kullanlmtr. Sz konusu inceleme 2009-2012 dnemi iin yaplm olup, veriler 2009 yl verileri 100 birim kabul edilerek endekslenmitir.

a) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar

1) Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklarnda Trkiye benzer mal tketimi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 77, 2011 ylnda 98 ve 2012 ylnda 130 birim seviyesinde gereklemitir. 2009 ylnda HC meneli sz konusu rn ithalat ok dk olarak gereklemi, ilerleyen dnemde durmutur.

2) Ayn dnemde dier lkelerden yaplan ithalatn pazar pay endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 95, 2011 ylnda 78 ve 2012 ylnda 84 birim seviyesinde gereklemitir. YDnin pazar pay ise 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 104, 2011 ylnda 121 ve 2012 ylnda 115 olarak gereklemitir. YDnin sz konusu dnemde nlemin etkisiyle birlikte yurt ii sat miktarn ykselttii ve buna bal olarak pazar paynda iyileme olduu belirlenmitir.

b) Doldurulabilen gazl cep akmaklar

1) Doldurulabilen gazl cep akmaklarnda Trkiye benzer mal tketimi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 173, 2011 ylnda 261 ve 2012 ylnda 235 birim seviyesinde gereklemitir. Sz konusu rn ithalat nleme ramen 2009-2012 yllar arasnda en ok HCden gereklemitir. Bu erevede, HC meneli ithalatn pazar pay endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 144, 2011 ylnda 213 ve 2012 ylnda 189 birim seviyesinde gereklemitir.

2) Ayn dnemde, dier lkelerden yaplan ithalatn pazar pay endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 99, 2011 ylnda 33 ve 2012 ylnda 35 birim seviyesinde gereklemitir. YDnin pazar pay ise 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 81, 2011 ylnda 60 ve 2012 ylnda 70 olarak gereklemitir. YDnin sz konusu dnemde nlemin etkisine ve yurt ii sat miktarn artrmasna ramen byyen pazardan pay alamad aksine pazar payn kaybettii gzlenmitir.

BENC BLM

nlem Konusu thalatn Yerli retim Dal Piyasa

Sat Fiyatlar zerindeki Etkisi

Fiyat krlmas ve basks

MADDE 17 (1) Fiyat krlmas ve basks hesab gzden geirme dneminin son yl olan 2012 yl iin yaplmtr. Fiyat krlmas hesabnda, nlem konusu lkeden gerekletirilen ithalatn CIF bedeline %2,7 orannda gmrk vergisi ile %2 orannda gmrkleme masraf eklenerek nleme konu rnlerin Trkiye piyasasna giri fiyat bulunmutur. Dampinge kar nlemin yrrlkte olmad durumda HC meneli rnn Trkiye pazarna giri fiyatnn hangi dzeyde olacana ilikin deerlendirmeyi mmkn klmak amacyla anlan fiyata dampinge kar nlem eklenmemitir. Bu ekilde elde edilen fiyat, YDnin arlkl ortalama yurt ii sat fiyat ile karlatrlarak nleme konu lkenin ihra fiyatnn YDnin arlkl i sat fiyatn hangi oranda krd tespit edilmitir.

(2) Fiyat basks hesabnda ise nleme konu lkeden gerekletirilen ithalatn CIF bedeline %2,7 orannda gmrk vergisi ile %2 orannda gmrkleme masraf eklenerek soruturma konusu rnlerin Trkiye piyasasna giri fiyat bulunmutur. Dampinge kar nlemlerin sz konusu olmad durumda HC meneli rnlerin Trkiye pazarna giri fiyatnn hangi dzeyde olacana ilikin deerlendirmeyi mmkn klmak amacyla anlan fiyata dampinge kar nlem eklenmemitir. Bu ekilde elde edilen fiyat, YDnin ticari maliyetine %10 oranndaki makul kr eklenerek hesaplanan sat fiyat ile karlatrlarak nleme konu lkenin ihra fiyatnn YDnin arlkl yurt ii sat fiyatlarn hangi oranda basklad tespit edilmitir.

(3) HC meneli tekrar doldurulamayan cep akmaklar ithalat gzden geirme dneminde durduundan fiyat krlmas ve basks hesab yaplamamtr.

(4) Dier taraftan, HC meneli doldurulabilen cep akmaklar ithalatnn YD yurt ii sat fiyatlarn adet baznda 2012 ylnda %29 orannda krd ve %130 orannda basklad tespit edilmitir.

ALTINCI BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 18 (1) HC meneli ithalatn YD zerindeki etkisinin belirlenmesinde, nlem konusu rnde tek yerli retici olan Azmsebat akmak ve Tra Ba San. Tic. A.. firmasnn gzden geirme dneminde gerekleen verileri esas alnmtr. lgili firma akmak retiminin yan sra tra ba da retmekte olup, tm faaliyetlere ilikin veriler sz konusu rn de iermektedir.

(2) te yandan, YDnin ekonomik gstergelerindeki eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki deerler TK istatistiklerinden alnan yllk ortalama retici Fiyat Endeksi (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm ve elde edilen reel deerler 2009 yl 100 birime eit olacak ekilde endekslenmitir.

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO)

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan adet bazl retim miktar endeksi, 2010 ylnda 84e dm, 2011 ylnda 117ye ve 2012 ylnda 155e kmtr. Sz konusu rnde YDnin kapasitesi 2009-2012 yllar arasnda sabit kalm olup, KKO endeksi retim miktar endeksi ile ayn ynde seyretmitir.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan retim miktar endeksi, 2010 ylnda 136ya, 2011 ylnda 155e ve 2012 ylnda 164e kmtr. Sz konusu rnde YDnin kapasitesi 2009-2012 yllar arasnda sabit kalm olup, KKO endeksi retim miktar endeksi ile ayn ynde seyretmitir.

b) Yurt ii satlar

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan yurt ii sat miktar endeksi, 2010 ylnda 80e dm, 2011 ylnda 118e ve 2012 ylnda 149a ykselmitir. 2009 ylnda 100 olan yurt ii sat haslas ise 2010 ylnda 75e, 2011 ylnda 94e, 2012 ylnda 109a ykselmitir.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan yurt ii sat miktar endeksi, 2010 ylnda 139a, 2011 ylnda 157ye ve 2012 ylnda 166ya ykselmitir. 2009 ylnda 100 olan yurt ii sat haslas ise 2010 ylnda 120ye ykselmi, 2011 ylnda 113e gerilemi ve 2012 ylnda 110 olmutur.

c) hracat

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan yurt d sat miktar endeksi, 2010 ylnda 161e, 2011 ylnda 217ye ykselmi, 2012 ylnda 177 olmutur. 2009 ylnda 100 olan yurt d sat haslas ise 2010 ylnda 157ye ve 2010 ylnda 224e ykselmi ve 2012 ylnda 165 olmutur.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan yurt d sat miktar endeksi, 2010 ylnda 159a, 2011 ylnda 228e ykselmi olup, 2012 ylnda 80e gerilemitir. 2009 ylnda 100 olan yurt d sat haslas ise 2010 ylnda 149a, 2010 ylnda 209a ykselmi ve 2012 ylnda 73e gerilemitir.

) Fiyatlar

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda adet bazndaki arlkl ortalama yurt ii sat fiyat 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 94e, 2011 ylnda 80e ve 2012 ylnda 73e dmtr.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda adet bazndaki arlkl ortalama yurt ii sat fiyat 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 87ye, 2011 ylnda 72ye ve 2012 ylnda 67ye gerilemitir.

3) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda adet bazndaki arlkl ortalama yurt d sat fiyat 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 98e dm, 2011 ylnda 103e ykselmi ve 2012 ylnda 93 olmutur.

4) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda adet bazndaki arlkl ortalama yurt d sat fiyat 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 94e, 2011 ylnda 91e ve 2012 ylnda 92ye gerilemitir.

d) Pazar pay

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda pazar pay 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 104e ve 2011 ylnda 121e ykselmi, 2012 ylnda ise 115e gerilemitir.

e) Maliyetler

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan arlkl ortalama birim ticari maliyeti 2010 ylnda 89a, 2011 ylnda 80e ve 2012 ylnda 69a gerilemitir.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan arlkl ortalama birim ticari maliyeti 2010 ylnda 113e, 2011 ylnda 126ya ykselmi ve 2012 ylnda 101 olmutur.

f) Krllk

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda 2009 ylnda (-)100 olan yurtii sat birim krll 2010 ylnda (-)77, 2011 ylnda (-)80 ve 2012 ylnda (-)59 olarak gereklemitir. YD, 2009-2012 yllar arasnda nleme ramen zarar etmeye devam etmitir.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda 2009 ylnda (-)100 olan yurt ii birim sat krll 2010 ylnda (-)1.001, 2011 ylnda (-)2.131 ve 2012 ylnda (-) 1.328 olarak gereklemitir. YD, 2009-2012 yllar arasnda nleme ramen ticari maliyetlerindeki art sat fiyatlarna yanstamam ve zararn artrarak faaliyetlerine devam etmitir.

g) Stoklar

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan stok miktar endeksi, 2010 ylnda 209a ykselmi, 2011 ylnda 7ye gerilemi ve 2012 ylnda 199 olmutur.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan stok miktar endeksi, 2010 ylnda 16ya, 2011 ylnda 7ye ve 2012 ylnda 55e gerilemitir.

) stihdam

1) YDnin tekrar doldurulamayan ve doldurulabilen cep akmaklarnda 2009 ylnda 100 olan ii says endeksi, 2010 ylnda 126ya, 2011 ylnda 125e ve 2012 ylnda 134e ykselmitir.

h) cretler

1) YDnin nleme tabi rnlerde 2009 ylnda 100 olan retimde alan iilerinin aylk cret endeksi 2010 ylnda 98e gerilemi, 2011 ylnda 102ye ve 2012 ylnda 106ya ykselmitir.

) Verimlilik

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda ii bana verimlilik endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 67ye ve 2011 ylnda 94e gerilemi, 2012 ylnda 155e ykselmitir.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarnda ii bana verimlilik endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 108e, 2011 ylnda 124e ve 2012 ylnda 122ye ykselmitir.

i) Nakit ak

1) YDnin tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda elde ettii nakit ak endeksi (kr+amortisman) 2009 ylnda (-)100 iken, 2010 ylnda (-)47ye ykselmi, 2011 ylnda (-) 109a gerilemi ve 2012 ylnda biraz toparlayarak (-)90 olarak gereklemitir.

2) YDnin doldurulabilen cep akmaklarndan elde ettii nakit ak endeksi (kar+amortisman) 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda (-)180e, 2011 ylnda (-)584e ve 2012 ylnda (-)365e gerilemitir.

j) Byme

1) YDnin btn faaliyetlerine ilikin aktif bykl reel olarak 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 90a, 2011 ylnda 84e ve 2012 ylnda 82ye gerilemitir.

k) Sermaye ve yatrmlar arttrma yetenei

1) YDnin btn faaliyetlerine ilikin z sermayesi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 95e, 2011 ylnda 80e ve 2012 ylnda 84e gerilemitir.

2) YD 2009-2012 yllar arasnda btn faaliyetlerine ilikin yenileme yatrm yapmam, buna karlk tevsi yatrmlarda bulunmutur. Buna gre, YDnin 2009 ylnda 100 olan tevsi yatrm endeksi 2010 ylnda 5e, 2011 ylnda 12ye ve 2012 ylnda 45e gerilemitir.

l) Yatrmlarn geri dn oran

1) YDnin btn faaliyetlerine ilikin (Kr/zkaynak) oran 2009-2012 yllar arasnda YDnin zararda olmasna bal olarak negatif deerdedir.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 19 (1) YDden temin edilen veriler nda, tekrar doldurulamayan cep akmaklar retim, yurt ii ve yurt d sat miktarlar mevcut nlemin etkisiyle gzden geirme dneminde olumlu ynde seyretmi ancak pazar payn kaybetmemek iin retim maliyeti altnda sat yapan YD, sz konusu dnemde bahse konu rnde birim ve toplam krllkta zararla karlamtr. Ayn dnemde tekrar doldurulmayan cep akmaklar stok miktar artm ve buna bal olarak stok evrim hz olumsuz ynde seyretmitir.

(2) Doldurulabilen cep akmaklarnda ise, YDnin mevcut nlemin etkisiyle retim, yurt ii sat miktar ile dnem sonu stoklar olumlu seyretmi, ancak artan retim ve ticari maliyetlerini sat fiyatlarna yanstamadndan rnn birim ve toplam krllnda zarar olumutur.

(3) 2009-2012 yllar arasnda aktif toplam azalan YDnin, tevsi yatrmlarnn azald ve z kaynak krllnda bozulmalar yaad tespit edilmitir.

(4) 2009-2012 yllar arasnda tekrar doldurulamayan cep akmaklarnda nlemin etkisiyle YDnin pazar paynn ykseldii ve HC meneli ithalatn pazar paynn dt grlmtr.

(5) Dier taraftan, 2009-2012 yllar arasnda doldurulabilen cep akmaklarnda nlemin etkisine ramen YDnin pazar paynn dt ve HC meneli ithalatn pazar paynn ykseldii gzlenmitir.

(6) .B.M. firmas nihai bildirime ilikin olarak, YDyi temsil eden firmann gaz haznelerinin temel paras olan kapak ve valf setini retmeyip ithal ettiini iddia etmitir. 2008 ylnda tamamlanan ilk NGGSde de deinildii zere YD nezdinde gerekletirilen yerinde dorulama soruturmas kapsamnda sz konusu firmann cep akmaklarnn tm plastik paralarn rettii, dier baz paralar gerek yurtdndan gerekse yurtiinden temin ederek btn paralarn montajn, kalite ve gvenlik testlerini gerekletirdii tespit edilmitir.

(7) Ayn firma YDyi temsil eden firmann kendisinin de aksam ve para ithalats olduunu ve bu nedenle yerli retici vasfn tamadn iddia etmitir. Ancak Ynetmeliin 18 inci maddesi gereince, YD benzer maln Trkiyedeki tm reticilerini veya bu maln nemli bir blmn gerekletiren reticileri ifade eder. Anlan maddenin incelenmesinden, yerli reticilerin kendilerinin de ithalat yapmalar halinde mutlak olarak YD dnda tutulacana ilikin bir hkm mevcut deildir. Bir rnn reticisinin o rne ilikin btn rn tiplerini retmesi veya o rnn ithalatn yapmamas gibi bir ykmll hukuken sz konusu deildir. Yerli reticilerin de rnn yalnzca belirli tiplerini retmeleri ve rn gamn geniletmek ve sair sebeplerle ithalat yapmalar mmkndr.

YEDNC BLM

Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 20 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi hkmleri gereince, nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde YDde nleme konu lke meneli dampingli ithalattan kaynaklanan zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad deerlendirilmitir.

Soruturmaya konu ithalatn deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Yaplan inceleme neticesinde HC meneli doldurulamayan cep akmaklar ithalatnn nlemden sonraki dnemde azalarak gzden geirme dnemi boyunca durduu tespit edilmitir. Buna karlk doldurulabilen cep akmaklar genel ithalat %251 artarken, nleme tabi HC meneli ithalat ayn dnemde nleme ramen %344 artmtr.

(2) Bu kapsamda, nlem konusu HC meneli doldurulamayan cep akmaklar tketiminin gzden geirme dneminde %30 artt gzlenirken, YDnin ayn dnemde pazar payn nleme ramen %15 artrabildii belirlenmitir. Benzer ekilde, nlem konusu doldurulabilen cep akmaklarnda tketim gzden geirme dneminde %135 artarken, YDnin ayn dnemde pazar payn %30 orannda drd ve HC meneli ithalatn ise pazar payn %89 orannda arttrd belirlenmitir.

nleme konu lkede sektrn durumu ve kapasite fazlas

MADDE 22 (1) UTM verilerine gre, dampingin devam veya yeniden meydana gelme ihtimali blmnde de belirtildii zere HCde soruturma konusu rnlere ilikin nemli miktarda kapasite bulunduu ve HCnin soruturma konusu rnlerde dnyann en byk ihracats olduu grlmektedir.

(2) HC, 2012 ylnda dnya toplam tekrar doldurulamayan cep akmaklar ihracat pazarndan %72, doldurulabilen cep akmaklar ihracat pazarndan %95 ve plastikten gaz haznelerinin ihracat pazarndan %60 oranlarnda pay alarak ihracat lkeler arasnda ilk srada yer almtr.

(3) Bu bilgiler nda, nleme tabi lkede Trkiyeye ynlendirebilecek ciddi retim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduu, nlemlerin yrrlkten kalkmas durumunda bu kapasitenin Trkiye pazarna ynlendirilmesinin ve bunun sonucunda YDde zararn devamnn veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmitir.

Deerlendirme

MADDE 23 (1) Uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin sona ermesi halinde damping ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmitir. Bu itibarla, nleme tabi lkenin byk retim kapasitesine ve kapasite fazlasna sahip olduu, mevcut nlemlerin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn artarak devam etmesinin ve zararn devamnn veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmitir.

SEKZNC BLM

Dier Hususlar

nc lkelerden ithalat

MADDE 24 (1) Tekrar doldurulamayan cep akmaklarndaki ithalatn nerdeyse tamam 2009-2012 dnemi boyunca soruturma konusu lke haricindeki lkelerden gerekletirilmitir. Bu itibarla, nlemlerin etkisi ile beraber ithalatn kompozisyonunun deitii ve ithalat talebinin daha ok doldurulabilen cep akmaklarna kayd deerlendirilmitir.

(2) Doldurulabilen cep akmaklar ithalatnn ise gzden geirme dneminde srasyla %25,8, %19,4, %5,1 ve %6,1 oranlarnda soruturma konusu olmayan lkelerden gerekletii grlmektedir. Bu itibarla, nleme ramen sz konusu rnde HC meneli ithalatn paynn azalmad, aksine giderek artt ve nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn tekrar meydana gelebileceine ilikin tespitleri destekler nitelikte olduu deerlendirilmitir.

(3) Soruturma konusu rnlerden plastikten gaz hazneleri ithalatnn gzden geirme dneminde srasyla %46,3, %78,3, %15,5 ve %27,7 oranlarnda soruturma konusu olmayan lkelerden gerekleerek dalgal bir seyir izledii gzlenmitir.

(4) Dier taraftan, sz konusu mevcut nlemler yrtlen nlemlerin etkisiz klnmas soruturmas sonucunda yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2008/17 sayl Tebli ile Vietnama temil edilmitir.

DOKUZUNCU BLM

Sonu

Karar

MADDE 25 (1) Soruturma sonucunda, yrrlkteki nlemin ortadan kalkmas durumunda dampingin ve zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden, HC meneli tekrar doldurulamayan cep akmaklar, doldurulabilen cep akmaklar ve plastikten gaz hazneleri iin thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/4) ile yrrle konulan ve thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2008/16) ile deitirilerek devam etmesi uygun grlen dampinge kar nlemlerin thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile aada belirtilen ekilde deitirilerek uygulanmaya devam edilmesi uygun grlmtr.

 

GTP

Eyann Tanm

Mene lke

Dampinge Kar Vergi

(ABD Dolar/adet)

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar

in Halk Cumhuriyeti

0,05

9613.20.00.00.11

Ateleme sistemi elektrikli olanlardan yalnz plastik gvdeli doldurulabilen gazl cep akmaklar

0,05

9613.90.00.00.11

Plastikten gaz haznesi (gaz iersin iermesin)

0,01

 

Uygulama

MADDE 26 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karlarnda gsterilen oranda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.