24 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28981

YNETMELK

Gaziosmanpaa niversitesinden:

GAZOSMANPAA NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM
VE SINAV Y
NETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziosmanpaa niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 33 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Spor karlamalar, kltr ve sanat faaliyetleri ile yarmalar gibi etkinliklerde ilgili ynetim kurullar veya Rektrlk tarafndan grevlendirilen rencilerin, bu etkinliklere ve bunlarn hazrlk almalarna katlmak zorunda olmalar nedeniyle renime devam edemedikleri sreler, devam sresinin hesabnda dikkate alnmaz. Bu renciler, grevli olduklar sre iinde giremedikleri snavlar iin izinli saylrlar ve giremedikleri tm snavlar iin ilgili birim ynetim kurulunca snav hakk tannr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gaziosmanpaa niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/10/2011

28101

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682