24 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28981

GÖREVLENDİRME KARARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/308

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Konya İl Müftülüğüne Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR’ın görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

23/4/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Emrullah İŞLER

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı