24 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28981

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık Genel Bütçesinden ayrılan pay ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “TOBB,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2008

26966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/4/2010

27561

2-

2/4/2011

27893

3-

28/7/2013

28721