19 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28977

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIKLARI

VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN YETİŞEN

SUBAYLARA AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/1977 tarihli ve 15932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

“5) Öğrencilere istihkakları ayni olarak verilir. Ancak, okullarına gidiş-gelişlerinde ve okulda giyecekleri sivil kıyafetin bedeli nakdi olarak ödenir. Ödemede, EK-E’de bulunan I ve II sayılı istihkak cetvelleri ve Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen birim fiyatlar esas alınır. Tespit edilen ödeme tutarları oranında öğrencilerin mevcut askeri istihkakları azaltılır. Hazırlık sınıfı okuyanlara 1’inci sınıf, 4 yıldan fazla öğrenim görenler (sınıfta kalanlar hariç) için 4’üncü sınıf istihkakları üzerinden ödeme yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekine EK-D’den sonra gelmek üzere EK-E olarak aşağıdaki cetveller eklenmiştir.

“

EK-E

I SAYILI CETVEL

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİLERİ (ERKEK) SİVİL KIYAFET İSTİHKAK ÇİZELGESİ

İKMAL MADDESİNİN

İSTİHKAKIN

MİKTARI

CİNSİ

DAĞITIM BİRİMİ

1'İNCİ

SINIF

2'NCİ

SINIF

3'ÜNCÜ

SINIF

4'ÜNCÜ

SINIF

ÇORAP: Kışlık, sivil

ÇF.

2

2

2

2

ÇORAP: Yazlık, sivil

ÇF.

2

2

2

2

TAKIM ELBİSE: Kışlık, sivil

TK.

1

X

1

X

TAKIM ELBİSE: Yazlık, sivil

TK.

1

X

1

X

GÖMLEK: Sivil, uzun kollu

AD.

2

1

1

1

GÖMLEK: Sivil, kısa kollu

AD.

2

1

1

1

AYAKKABI: Kışlık, sivil

ÇF.

1

X

1

X

AYAKKABI: Yazlık, sivil

ÇF.

1

1

1

1

KAZAK: Sivil

AD.

1

X

1

X

KRAVAT: Sivil

AD.

1

X

1

X

MONT: Sivil

AD.

1

X

X

X

                          

                                                                                                                                                                   EK-E

II SAYILI CETVEL

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİLERİ (BAYAN) SİVİL KIYAFET İSTİHKAK ÇİZELGESİ

İKMAL MADDESİNİN

İSTİHKAKIN

MİKTARI

CİNSİ

DAĞITIM BİRİMİ

1'İNCİ

SINIF

2'NCİ

SINIF

3'ÜNCÜ

SINIF

4'ÜNCÜ

SINIF

ÇORAP: Kışlık, sivil, bayan

ÇF.

2

2

2

2

ÇORAP: Yazlık, sivil, bayan

ÇF.

2

2

2

2

ELBİSE (TAYYÖR): Kışlık, sivil, bayan

TK.

1

X

1

X

ELBİSE (TAYYÖR): Yazlık, sivil, bayan

TK.

1

X

1

X

GÖMLEK: Sivil, uzun kollu, bayan

AD.

2

1

1

1

GÖMLEK: Sivil, kısa kollu

AD.

2

1

1

1

AYAKKABI: Kışlık, sivil, bayan

ÇF.

1

X

1

X

AYAKKABI: Yazlık, sivil, bayan

ÇF.

1

1

1

1

KAZAK: Sivil, bayan

AD.

1

X

1

X

MANTO: Sivil, bayan

AD.

1

X

X

X

                                                                                                                                          ”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.