19 Nisan 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28977

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KAMU GREVLLER SENDKALARI VE TOPLU SZLEME KANUNU

KAPSAMINA GREN KURUM VE KURULULARIN GRDKLER

HZMET KOLLARININ BELRLENMESNE LKN

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Grevlileri Sendikalar ve Toplu Szleme Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Ynetmeliin ekinde yer alan listenin 01 sra nolu Bro, bankaclk ve sigortaclk hizmetleri hizmet koluna; 66 kurum kodu ile Kamu Denetilii Kurumu, 67 kurum kodu ile G daresi Genel Mdrl ibareleri eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan listenin;

a) 05 sra nolu Basn Yayn ve letiim Hizmetleri hizmet kolunun 06 kurum kodundaki P.T.T Genel Mdrl ibaresi P.T.T Posta ve Telgraf Anonim irketi olarak,

b) 09 sra nolu Tarm ve Ormanclk Hizmetleri hizmet kolunun 07 kurum kodundaki Et ve Balk Kurumu Genel Mdrl ibaresi Et ve St Kurumu Genel Mdrl olarak,

deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan, Devlet Personel Bakanlnn bal bulunduu Bakan ile Maliye Bakan mtereken yrtr.