17 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28975

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi     : 26/3/2014

Karar No         : 142

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddeleri uyarınca, coğrafi durumları ve iş yoğunlukları dikkate alınarak, Silopi Adliyesinin Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak, 21/3/2014 tarihinde kurulan Cizre Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına, Şemdinli Adliyesinin ise Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak, 21/3/2014 tarihinde kurulan Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.