17 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28975

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5921

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3355331 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                       A. BABACAN                                        B. ATALAY                                             E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                         A. İSLAM                                       M. ÇAVUŞOĞLU                                          F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                         İ. GÜLLÜCE                                    A. DAVUTOĞLU                                  N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı                        Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                          A. Ç. KILIÇ                                              F. ÇELİK                                               A. İSLAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                       E. ALA                                            C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                     L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı