17 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28975

YARGITAY KARARI

Yargtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2013/20482

Karar No : 2014/5005

YARGITAY LAMI

ncelenen Kararn

Mahkemesi : Yunak Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

Tarihi : 7/6/2012

Numaras : Esas No: 2012/125 Karar No: 2012/160

Davac : Hilal Aker (Velayeten Hasan Aker-Sultan Aker)

Daval : Hasmsz

Dava Tr : Evlenmeye zin

Temyiz Eden : Yargtay Cumhuriyet Basavcl

Taraflar arasndaki davann yaplan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hkmn kanun yararna bozulmas Adalet Bakanlnn yazs zerine Yargtay Cumhuriyet Basavcl tarafndan istenilmekle evrak okunup gerei grlp dnld.

6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31/3/2011 tarihli 6217 sayl Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geici 3. maddenin (1.) fkras gereince; 1086 sayl Kanunun temyize ilikin hkmlerinin uygulanmas gerekmitir.

Bozma nedeni olarak;

Dosyann incelenmesinde, davac Hilal AKER vekili Av. Salih AKAnn 6/6/2012 havale tarihli dilekesi ile; davac ya kk Hilal AKERin dava d Muhammet COKUN isimli kii ile birlikte yaamaya baladklar, davacnn 16 yan doldurduundan kanuni gvence altna alnmas iin hkimin izni ile evlenmesine izin verilmesini talep ettii, mahkemece Yargtay yolu ak olmak zere davann kabulne karar verildii, Yunak Cumhuriyet Savcs Tuba CANDAN KAYAnn 27/03/2013 tarihli mtalaas ile; dosyann karar kesinletikten sonra incelenmesi neticesinde kararn yasaya uygun olmadnn tespit edildii, kararda Konya ili, Yunak ilesi, Koyaz ky nfusuna kaytl 1/11/1996 doumlu Hilal AKERin 16 yan ikmal ettii gerekesi ile evlenmesine izin verildii, ad geen kiinin, Akehir ilesi, Karahyk belediyesinde 8/6/2012 tarihinde evlendii ve bu evliliin resm kaytlara tescil edildii, Trk Medeni Kanununun 124/2 maddesinde ... Ancak, hkim olaanst durumlarda ve pek nemli bir sebeple 16 yan doldurmu olan erkek veya kadnn evlenmesine izin verebilir hkmnn yer ald; oysaki evlenmesine izin verilen Hilal AKERin, karar tarihi olan 7/6/2012 gn itibariyle 15 ya, 7 ay ve 6 gnlk olup henz 16 yan tamamlamad, bu nedenle evlenme talebinin reddine karar verilmesi gerektii, Hilal AKERin evlenmesine izin verilmesinin hukuka uygun olmad kanaatine varld, sz konusu mahkeme karar olaan kanun yollarna gidilmedii iin kesinletiinden kanun yararna temyiz talebinde bulunduu anlalmtr.

1 Ocak 2002 tarihinde yrrle giren 4721 sayl Trk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile Ancak, hkim olaanst durumlarda ve pek nemli bir sebeple onalt yan doldurmu olan erkek veya kadnn evlenmesine izin verebilir. Olanak bulunduka karardan nce ana ve baba veya vasi dinlenir hkm getirilmitir.

Evlenmesine izin verilmesi istenilen 1/11/1996 doumlu Hilal AKERin dava ve hkm tarihinde onalt yan doldurmad anlalmaktadr.

Mahkemece, yasal artn olumamas nedeniyle davann reddine karar verilmesi gerekirken Trk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hkmne aykr olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykr bulunmutur.

SONU: Yargtay Cumhuriyet Basavclnn Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayal kanun yararna bozma isteinin aklanan sebeple kabul ile hkmn sonuca etkili olmamak zere BOZULMASINA, oybirliiyle karar verildi. 10/3/2014