17 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28975

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDRME DENETM ETM MERKEZ

SANAY VE TCARET LMTED RKETݒNN ONAYLANMI KURULU

OLARAK GREVLENDRLMESNE DAR TEBL (SGM: 2011/6)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SGM: 2014/7)

MADDE 1 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayl Resm Gazetede yaymlanan UDEM Uluslararas Belgelendirme Denetim Eitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited irketinin Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebli (SGM: 2011/6)nn 1 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayl Resm Gazetede yaymlanan Makina Emniyeti Ynetmelii (2006/42/AT)nin Ek IVnde yer alan;

1) Ahap ya da benzeri fiziki zelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki zelliklerde malzemeleri ilemek amacyla kullanlan aadaki tiplerde (tek ya da ok bakl) dairesel testereler:

1.1) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, sabit bir yatakl veya destekli, i parasnn el ile veya sklebilir bir g srcs ile beslendii testere makinalar,

1.2) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, el ile iletilen ileri geri hareketli testere arabas veya sehpas bulunan testere makinalar,

1.3) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, i parasnn beslenmesi iin birleik bir mekanik tertibat olan, yklemesi ve/veya boaltmas el ile yaplan testere makinalar,

1.4) Kesme srasnda hareketli bak/baklara sahip, ban hareketi mekanik olan, yklemesi ve/veya boaltmas el ile yaplan testere makinalar,

2) Ahap ileme iin, el ile beslemeli, planya tezghlar,

3) Ahap ileme iin, mekanik bir birleik besleme tertibat olan, el ile ykleme ve/veya boaltmal, tek taraftan yzey ileyen kalnlk planya tezghlar,

4) Ahap ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri ilemek iin, el ile yklemeli ve/veya boaltmal, aadaki tiplerde erit testere tezghlar:

4.1) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, i paras iin sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya destei olan testere tezghlar,

4.2) leri geri hareketli bir arabaya monte edilmi bak/baklar olan testere tezghlar,

5) Ahap ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri ilemek iin kullanlan, 1den 4e kadar olan alt bentlerde ve 7 numaral alt bentte atfta bulunulan birletirilmi makina tipleri,

6) Ahap ilemek iin eitli takm tutucularna sahip, el ile beslemeli zvana tezghlar,

7) Ahap ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri ilemek iin, dikey milli kalp frezeleri,

8) Ahap ilemek iin tanabilir zincirli testereler,

9) Metal malzemelerin souk ilenmesi iin kullanlan, el ile yklemeli ve/veya boaltmal, hareketli alma paralarnn kursu 6 mmden, hz 30 mm/sden yksek olan, abkant presler de dahil olmak zere presler,

10) El ile yklemeli veya boaltmal, enjeksiyon (pskrtmeli) veya sktrmal (preslemeli) plastik kalplama tezghlar,

11) El ile yklemeli veya boaltmal, enjeksiyon (pskrtmeli) veya sktrmal (preslemeli) kauuk kalplama tezghlar,

13) El ile yklemeli, evsel atklarn toplanmas iin kullanlan, sktrma mekanizmal p kamyonlar,

14) Sklebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlar ve mahfazalar,

15) Sklebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarnn mahfazalar,

iin ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin nc fkrasnn (b) bendi, drdnc fkrasnn (a) bendi ile ayn Ynetmeliin eki Ek IXda yer alan AT Tip ncelemesi ve 13 nc maddesinin nc fkrasnn (c) bendi, drdnc fkrasnn (b) bendi ile ayn Ynetmeliin eki Ek Xda yer alan Tam Kalite Gvencesi kapsamlarnda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan Onaylanm Kurulu olarak grevlendirilmitir.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/9/2011

28049

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/1/2012

28173