17 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28975

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/10)

Onaylanmış kuruluş

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2528 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi, Soğanlık Yeni Mahalle Balıkesir Caddesi Uprise Elite C1-AB Blok K: 27 No: 233 34880 Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir.

(2) D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),

b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),

c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.