14 Nisan 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28972

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Laboratuvarda yapılacak her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği, insan sağlığı ve benzeri analizlerle ilgili danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2009

27435

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2012

28330