14 Nisan 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28972

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2011 tarihli ve 27817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinin birinci fıkralarında geçen “Bilimsel ve Teknolojik” ibaresi “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ADYÜMLAB): Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini

ifade eder.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/1/2011

27817