10 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28968

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         9 Nisan 2014

         69471265-305-2641

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İş Forumuna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2014 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              9 Nisan 2014

        68244839-140.03-79-170

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2641 sayılı yazınız.

             İş Forumuna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2014 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI