5 Nisan 2014 Tarihli ve 28963 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/23)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/24)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri