4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5939

Ekli “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17/1/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                   E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                             M. ÇAVUŞOĞLU                                                F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          A. DAVUTOĞLU                                        N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                    F. ÇELİK                                                     A. İSLAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.         Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

 

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                             N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                              M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                          L. ELVAN

                                                                     Sağlık Bakanı                                                                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

BAZI ALANLARIN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OLARAK TESPİT

EDİLMESİNE VE BAZI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN

SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri

MADDE 1– (1) Ekli (I) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

(2) Ekli (II) ve (III) sayılı haritalar ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

Sınır değişikliği

MADDE 2 – (1) Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü ek alanının sınır ve koordinatları ekli (IV) sayılı harita ile listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

İptal edilen alanlar

MADDE 3 – (1) 19/8/2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-I) numaralı alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespitine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 30/1/2012 tarihli ve 2012/2765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-II) numaralı alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespitine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Harita ve Listeler için tıklayınız.