4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                         3 Nisan 2014

         69471265-305-2498

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              3 Nisan 2014

        68244839-140.03-75-164

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2498 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Nisan 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI